Back to list

News & Updates

2017/09/25 Updates

Site update

Books from Japan was updated on September 25, 2017, adding synopses for 5 works of fiction, 14 of other categories, and 1 children & YA title. (Italicized English titles are those of finished translations; others are tentative titles.)

Literature/Fiction
■ Arie Nashiya, Sunō tiāzu
(Tears Like Snow)

■ Aki Satō, Suingu shinakerya imi ga nai
(It Don’t Mean a Thing [If It Ain’t Got That Swing])

■ Kazufumi Shiraishi, Kioku no nagisa nite
(On the Shores of Memory)

■ Mizuki Tsujimura, Kagami no kojō
(Lone Castle in the Mirror)

■ Shinsuke Yoshitake, Arukashira shoten
(The Do-You-Have Bookstore)

Other Categories
■ Shigeaki Atsumi, Tōru Ozeki, Kunio Koshigiri, and Takaharu Seki, Shizen kagaku no tame no hakaru hyakka
(Encyclopedia of Measurement for Science Students)

■ Philip Hawke and Robert F. Whittier, Nihon-jin kenkyūsha no tame no zettai dekiru Eigo purezentēshon
(English Presentation Skills for Japanese Scientists)

■ Yoshimitsu Hiejima, Zenbu e de miru iryō tōkei: Mi ni tsuku! Kenkyū shuhō to bunsekiryoku
(An Illustrated Introduction to Medical Statistics)

■ Japan Ship Technology Research Association, Standards for the Preparation of Steel Substrates for PSPC

■ Masayuki Jimichi, Shrinkage Regression Estimators and Their Feasibilities

■ Naoki Kameda, Yukie Aoyagi, and John Martin Christiansen, Washoku no Eigo hyōgen jiten
(The Comprehensive Guide to Washoku in Japanese and English)

■ Mitsuko Kaminaga, Hideki Yukawa, Miyuki Suzuki, and Fumihito Yamashita, Senmonshoku to shite no hoikusha: Hoikusha no rikiryō keisei ni shiten o atete
(Professional Childcare Workers: Focus on Enhancing Competence)

■ Yukari Kawano, Shigeho Tanaka, and Yūko Mekata, Supōtsu o tanoshimu tame no eiyō, shokuji keikaku: Riron to jissen
(Nutrition and Dietary Planning for the Sports Enthusiast: Theory and Practice)

■ Yasuko Mitani, Tomasu Akuinasu ni okeru kami no nisugata ron
(Man as an Image of God in Thomas Aquinas)

■ Tamotsu Nagumo, Kazushi Imai, Kaiichi Ohshima, Hidekazu Suzuki, and Jirō Tanaka, Ya-Sa-Shi-I Biological Science

■ Takashi Okutani, Nihon kinkai-san kairui zukan: Dai-nihan
(Marine Mollusks in Japan: The Second Edition)

■ Midori Ōtake and Takashi Sakata, Higashi-Nihon Daishinsai Ishinomaki-shi ni okeru fukkō e no ashidori: Kaseigaku no shiten de seikatsu o mimamotte
(Steps toward Restoration in Ishinomaki Following the Great East Japan Earthquake: A Home Economics Perspective on Recovery)

■ Katsuo Seki, Sukkiri! Gatten! Niji denchi no hon
(Aha! Got It! The Book of Secondary Batteries)

■ Kotoko Yokohari, Inochi no hi futatabi 2: Nōsotchū-go no omoi shōgai o koete tsukutta sakuhinshū
(Rejuvenating the Lamplight of Life: A Collection of Art Pieces by 46 Individuals Severely Disabled by Stroke)

Children & YA
■ Miwa Nakaya, Soramame-kun no harappa asobi: Natsu no ichinichi
(Big Beanie Goes Out to Play: A Summer Day in the Meadow)