Back to list

News & Updates

2017/08/29 Updates

Site update

Books from Japan was updated on August 29, 2017, adding synopses for 2 works of fiction, 21 of other categories, and 3 children & YA titles. (Italicized English titles are those of finished translations; others are tentative titles.)

Literature/Fiction
■ Riku Onda, Mitsubachi to enrai
(Honeybees and Distant Thunder)

■ Ichi Sawamura, Zūnome ningyō
(Zūnome Doll)

Other Categories
■ Chūō University Faculty of Law, Kōkōsei kara no hōgaku nyūmon
(Introduction to Law for Young Readers)

■ Kaoru Endō, Sōsharu media to yoron keisei: Kan-media ga sekai o yurugasu
(How Social Media Shapes Public Opinion: Intermediality Shakes the World)

■ Haruko Gotō, Oiru keiken no minzoku-shi: Nantō de ikiru toshiyori no nichijō jissen to monogatari
(Ethnography of Aging: Personal Stories and Practices on a Small Island in Okinawa)

■ Hideo Hayakawa, Kin’yū seisaku no “gokai”: “Sōdai na jikken” no seika to genkai
(Negative Interest Rate Policy: The Fruits and Limits of a “Grand Experiment”)

■ Ryōji Ikeda, Ikeda Ryōji āto wāku 1975–2016: Seiryo to seishin no ibuki
(Ryōji Ikeda Art Works 1975–2016: The Musing and the Breathing of Immanence)

■ Yūko Imai, Tōgei no Japonisumu
(Japonism in Ceramics)

■ Jun’ichi Matsuda, Jishin, kazan ya seibutsu de wakaru chikyū no kagaku
(Earthquakes, Volcanoes, and Living Things: What They Tell Scientists about the Earth)

■ Yūma Matsuda, Jinkō chinō no tetsugaku: Seimei kara himotoku chinō no nazo
(The Philosophy of Artificial Intelligence: Exploring the Mysteries of Intelligence in Life)

■ Kazuo Mishima, Suimin kagaku: Saishin no kiso kenkyū kara iryō, shakai e no ōyō made (DOJIN BIOSCIENCE SERIES 26)
(Sleep Science: From the Latest Research to Medical and Social Applications [Dojin Bioscience Series 26])

■ Masaki Miya, Arata na gyorui daikeitō: Idenshi de tokiakasu gyorui sanman-shu no yurai to genzai (Shirīzu: Idenshi kara saguru seibutsu shinka 4)
(A New Evolutionary Tree: The Origins of the 30,000 Species of Fish as Revealed by Their DNA [Exploring Evolution through Genes 4])

■ Susumu Mizuta, Bakumatsu Meiji shoki no yōshiki sangyō shisetsu to Gurabā Shōkai: 19-seiki no kokusai shakai ni okeru gijutsu iten to Igirisu shōnin o meguru kensetsushi-teki kōsatsu
(Western Industrial Facilities of Bakumatsu and Early-Meiji Japan: An Architectural History Study of the Role Glover & Co. Played in Technology Transfer)

■ Takashi Murai, Batta, kōrogi, kirigirisu nakigoe zukan: Nihon no mushi-shigure
(Illustrated Guide to Orthoptera and Their Songs: The Insect Choruses of Japan)

■ Hiroaki Nagata, Warera Yudaya-kei Doitsu-jin: Mainoritī kara mita Doitsu gendaishi 1893–1951
(We Are Jewish-Germans: The History of Modern Germany from a Minority Perspective, 1893–1951)

■ Michiko Ohkura, “Kawaii” kōgaku
(“Kawaii” Engineering)

■ Satoshi Shimano and Gen Takaku, Dani no hanashi: Ningen to no kakawari
(Of Mites and Men)

■ Kin’ya Shirakawa, Higashi-Doitsu kōgyō kanri shiron
(A History of Industrial Management in East Germany)

■ Atsuto Suzuki, Kamiokande to nyūtorino
(KamiokaNDE and the Neutrino)

■ Tetsuo Tsuchida, Kingendai Higashi-Ajia to Nippon: Kōryū, sōkoku, kyōdōtai
(Japan and East Asia in the Modern Era: Intercourse, Rivalries, Community)

■ Hirokazu Tsuji, Chūsei no yūjo: Seigyō to mibun
(The Courtesan in Medieval Japan: Her Work and Her Social Standing)

■ Takashi Yamamoto, Tanoshiku manaberu mikaku seiri-gaku: Mikaku to shoku kōdō no saiensu
(An Easy Guide to Taste Physiology: The Science of Tasting and Eating)

■ Hiroshi Yamazaki, Yamazaki Hiroshi keikaku to gūzen
(Yamazaki Hiroshi Concepts and Incidents: A Retrospective from the Late Sixties Onwards)

Children & YA
■ Kinji Ishikura, Ekaki to tenshi: Chiisana otona-tachi e okuru nijuppen no mijikai hanashi
(The Artist and the Angel: Twenty Brief Stories for Little Adults)

■ Asako Mori, Paka!
(Pop!)

■ Sumiko Yatsuka, Ashita no hikōki-gumo
(Airplane Trails to Tomorrow)