Back to list

News & Updates

2016/09/20 Updates

Site update

Books from Japan was updated on September 20, 2016, adding synopses for 9 works of fiction, 2 children & YA titles, and 14 of other categories. (Italicized English titles are those of finished translations; others are tentative titles.)

Literature/Fiction
■ Maha Harada, Romanshe
(Romancier)

■ Misumi Kubo, Akagami
(The Red Letter Project)

■ Miyuki Miyabe, Kibō-sō
(Hope Apartments)

■ Natsu Miyashita, Kamisama-tachi no asobu niwa
(The Playground of the Gods)

■ Sayaka Murata, Konbini ningen
(Convenience Store Woman)

■ Sayaka Murata, Shōmetsu sekai
(Dwindling World)

■ Fuminori Nakamura, Watashi no shōmetsu
(Overwriting Myself)

■ Hideo Okuda, Mukōda rihatsuten
(The Mukōda Barber Shop)

■ Mami Sunada, Isshun no kumo no kirema ni
(Like a Momentary Ray between the Clouds)

Children & YA
■ Kaya Doi, Kuri-chan no ehon shirīzu
(Kuri the Hamster Picture Books Series)

■ Kazue Takahashi, Kumakuma-chan tabi ni deru
(Kuma-Kuma Chan’s Travels)

Other Categories
■ Masakazu Asami, Gaisetsu Kirishitan-shi
(A Brief History of Early Christians in Japan)

■ Takaaki Bandō, Naoto Fukasawa and Susumu Kagawa, Hosupitaru gyararī
(Hospital Art Gallery)

■ Takashi Ebashi, Karuta
(Karuta)

■ Atsuaki Gunji, Anzen to iu gensō: Eizu sōdō kara manabu
(An Illusion of Safety: Learning from the Japanese AIDS Scandal)

■ Ren Inaizumi, Toyoda Akio ga aishita tesuto doraibā
(Akio Toyoda’s Favorite Test Driver)

■ Hideaki Kitajima, Sekai to Nihon no gekijin saigai jiten: Jūmin kara mita 100-jirei to Higashi-Nihon daishinsai
(Encyclopedia of Disasters)

■ Toshiyuki Nagamori, Hiroyuki Nagamori, Tsubasa Shibata, Satoshi Kuroda and Makoto Ishiguro, Kanpon Hokkaidō chōrui zukan
(The Complete Guide to Butterflies of Hokkaido, Japan)

■ Yoshimitsu Nagasaka, Kūkai: Sen-nihyaku-nen no kagayaki
(Nature and Infinity: Kukai and the World of Buddhist Art)

■ Hiromi Nema, Ōzumō gyōji no fusairo to shōbatsu
(Sumo Referees: Tassel Colors, Rewards, and Punishments)

■ Yoshihiro Satō, Intānetto to jinken shingai (Tokumei no hibō chūshō: Sono genjō to taisaku)
(Human Rights Abuses on the Internet: Anonymous Slander and How to Protect Yourself)

■ Toshiyuki Sawaguchi, Hattatsu shōgai no kaizen to yobō: Katei de subeki koto, shite wa ikenai koto
(Remedy and Prevention of Developmental Disabilities: What Parents Should and Should Not Do at Home)

■ Takao Segawa, Bei-So kaku gunshuku kōshō to Nihon gaikō
(U.S.-Soviet Nuclear Disarmament Negotiations and Japan’s Diplomacy, 1981-1987)

■ TraFST “Knowledge Integration” Series Editorial Board, “Chi no tōgō” wa nani o kaiketsu suru no ka
(What the Transdisciplinary Approach Can Solve)

■ TraFST “Knowledge Integration” Series Editorial Board, Kawaii bunka to tekunorojī no kakureta kankei
(Kawaii Culture and Its Technological Underpinnings)